Zákony o registrovaném partnerství

3. prosince 2006 v 1:46 | Niki |  Lidé a jejich svět-náboženství
Mnooo, todle jsem našla ke svému referátu o registrovaném partnerství a docela mě to zaujalo.... :) Mnooo, třeba to zaujme i vás! :P
Afghánistán
Zákony zakazující homosexualitu pod trestem smrti, vykonávaným shozením z výšky nebo pohřbením zaživa.
Albánie
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro heterosexuální a lesbický styk 14 let a pro homosexuální styk 18 let.
Alžírsko
Homosexuální jednání je nezákonné a trestáno odnětím svobody do 3 let a pokutou ve výši 1.000 až 10.000 alžírských dinárů.
Andorra
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Angola
Homosexuální jednání je nezákonné, a to jako "útok na veřejnou morálku".
Antigua a Barbuda
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro heterosexuální a lesbický styk 16 let a pro homosexuální styk 18 let.
Argentina
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let. Ústava zakazuje diskriminaci homosexuálů. Zákon o civilních svazcích byl přijat v roce 2003.
Arménie
Zákony homosexualitu nezakazují.
Aruba
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Ázerbájdžán
Zákony homosexualitu nezakazují v případě bezúplatného sexuálního styku dospělých mužů v soukromí. Lesbický sex není zákonem upraven. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Austrálie
V žádném ze států či teritorií není homosexuální jednání zakázáno. Párům leseb a gayů jsou poskytovány různé výhody dle státu.
· Jižní Austrálie
Věková hranice je pro všechny 17 let. Umělé oplodnění lesbám se neproplácí. Existují antidiskriminač· ní zákony. LG párům v penzi jsou přiznány stejné výhody jako párům heterosexuálním.
· Nový Jižní Wales
Věková hranice je pro všechny 16 let. Existují antidiskriminač· ní zákony. LG páry užívají výhod, spojených s pracovním právem, např. přídavky na děti. Lze žádat i o kompenzace pro oběti násilí a trestných č· inů.
· Queensland
Věková hranice je pro všechny 16 let. Umělé oplodnění lesbám se neproplácí. Existují antidiskriminač· ní zákony. Zákaz pěstounské péč· e LG páry. Ošetřeno mimo jiné domácí násilí v LG párech.
· Severní teritorium
Věková hranice je pro všechny 16 let. Umělé oplodnění lesbám se neproplácí. Existují antidiskriminač· ní zákony. LG párům jsou přiznána stejná práva jako nesezdaným párům heterosexuálním.
· Tasmánie
Věková hranice je pro všechny 17 let. Existují antidiskriminač· ní zákony. Platí zákon o registrovaném partnerství, který dává LG párům tytéž výhody, jako párům heterosexuálním, a to vč· etně adopce biologického potomka jednoho z nich.
· Území hlavního města
Věková hranice je pro všechny 16 let. Existují antidiskriminač· ní zákony. Pro LG páry možnost rozdělení majetku v případě rozchodu, dědictví.
· Viktoria
Věková hranice je pro všechny 16 let. Umělé oplodnění lesbám se neproplácí. Existují antidiskriminač· ní zákony. LG párům jsou poskytovány stejné výhody jako nesezdaným párům heterosexuálním.
· Západní Austrálie
Věková hranice je pro všechny 16 let. Zákaz poskytování informací o homosexualitě lidem mladším 21 let. Umělé oplodnění lesbám se neproplácí. Existují antidiskriminač· ní zákony. LG párům jsou přiznána stejná práva jako nesezdaným párům heterosexuálním, vč· etně přístupu k adopcím a umělému oplodnění.
Bahamy
Zákony nezakazují homosexuální styky v soukromí. Věková hranice je pro homosexuály 18 let a pro heterosexuály 16 let. Zákon však trestá sex na veřejnosti až dvaceti lety vězení a je uplatňován především vůči homosexuálům.
Bahrajn
"Nepřirozený sexuální styk" je zakázán a trestán odnětím svobody do 10 let a případně tělesnými tresty.
Bangladéš
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno vyhoštěním, pokutami a/nebo vězením do 10 let, popřípadě až doživotím.
Barbados
Homosexuální jednání je nezákonné.
Belgie
Zákon umožňuje uzavírat gayům a lesbám manželství. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Belize
Zákon homosexualitu nezakazuje. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Bělorusko
Zákony homosexualitu nezakazují, ale ta není obecně přijímána. Věková hranice je 16 let pro všechny.
Benin
Homosexuální jednání je zakázáno.
Bhútán
Homosexuální jednání je u mužů zákonem zakázáno a trestáno až doživotím.
Bolívie
Zákon homosexualitu nezakazuje. Věková hranice je pro všechny 17 let.
Bosna a Hercegovina
Zákon homosexualitu nezakazuje. Věková hranice je pro všechny 14 let.
Botswana
Homosexuální styk mezi muži je zakázán a trestán až sedmi lety vězení.
Brazílie
Zákon homosexualitu nezakazuje. Věková hranice je pro všechny 14 let. Homosexuálům jsou přiznávána některá práva jako heterosexuálním dvojicím. Je zakázána diskriminace na základě sexuální orientace.
Brunej
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno až deseti lety vězení nebo pokutou do 30.000 brunejských dolarů.
Bulharsko
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let. Platí antidiskriminační zákon.
Burkina - Faso
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je 21 let pro homosexuály a 13 let pro heterosexuály.
Burundi
Homosexuální jednání je trestáno jako "nemorální jednání".
Cookovy ostrovy
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno až sedmi lety vězení.
Čad
Zákony homosexualitu nezakazují.
Česko
Je uzákoněno registrované partnerství osob stejného pohlaví. Poslanecká sněmovna Parlamentu Ceské republiky o tom rozhodla přehlasováním prezidentova veta 15. března 2006.
· aktuální informace o registrovaném partnerství
Čína
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 14 let.
Dánsko
Uzákoněno registrované partnerství, povoleny adopce. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Demokratická republika Kongo
Homosexuální jednání je zakázáno ("zločin proti rodinnému životu"). Trestem je až pět let vězení.
Dominikánská republika
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Džibuti
Homosexuální jednání je zakázáno.
Egypt
Zákony homosexualitu nezmiňují, ale homosexuálové jsou zatýkáni pod různými záminkami.
Ekvádor
Zákony homosexualitu nezakazují. Ústava zaručuje rovnost před zákonem i osobám s odlišnou sexuální orientací.
Eritrea
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Estonsko
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 14 let.
Etiopie
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno vězením od tří let výše.
Faerské ostrovy
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro heterosexuální styk 15 let a pro homosexuální styk 18 let.
Falklandské ostrovy
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro heterosexuální a lesbický styk 16 let a pro homosexuální styk 18 let.
Fidži
Homosexuální jednání je zakázáno, trestáno až čtrnácti lety vězení, případně i tělesnými tresty.
Filipíny
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Finsko
Je uzákoněno registrované partnerství. Diskriminace na základě homosexuality je trestným činem. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Francie
Lesbické a gay páry mohou uzavřít "Pakt solidarity", obdobu registrovaného partnerství. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Francouzská Guyana
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Francouzská Polynésie
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Gabon
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 21 let.
Gambie
Homosexualita je podle zákona "nepřirozený zločin" a je trestána.
Ghana
Homosexuální jednání je trestáno na základě zákonných ustanovení proti sexuálnímu násilí, ovšem pouze v případě, že jeden z páru druhého udá.
Gibraltar
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Grenada
Homosexuální jednání je zakázáno.
Grónsko
Je uzákoněno registrované partnerství, nejsou povoleny adopce. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Gruzie
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Guadeloupe
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Guam
Zákony homosexualitu nezakazují.
Guatemala
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Guinea
Homosexuální jednání je zakázáno. Maximálním trestem je tříleté vězení, pokud jednomu z partnerů je méně než 21 let nebo pokud probíhá sex na veřejnosti.
Guinea - Bissau
Zákony homosexualitu nezakazují.
Guyana
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno až doživotním vězením.
Haiti
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Honduras
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro homosexuály 18 let.
Hongkong
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro heterosexuální styk 16 let a pro homosexuální styk 16 let.
Chile
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro homosexuály je 18 let.
Chorvatsko
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 14 let. Na základě zákona jsou párům stejného pohlaví poskytována obdobná práva jako nesezdaným párům heterosexuálním.
Indie
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno až doživotím.
Indonésie
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 17 let.
Irák
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 18 let.
Írán
Homosexuální jednání je zakázáno a trestáno smrtí - oběšením, ukamenováním, stětím či shozením z výšky.
Irsko
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 17 let.
Island
Je uzákoněno registrované partnerství, včetně adopce dítěte partnera. Věková hranice je pro všechny 14 let. Existuje zákon proti diskriminaci homosexuálů.
Itálie
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 14 let. Partnerům jsou přiznávána některá práva jako nesezdaným heterosexuálním dvojicím.
Izrael
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let. Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace.
Jamajka
Homosexuální jednání je zakázáno. Trestá se až deseti lety nucených prací.
Japonsko
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny od 13 do 17 let v závislosti na zákonech konkrétní prefektury. Homosexuálové nesmějí být přijati do armády.
Jemen
Homosexuální jednání je zakázáno pod trestem smrti.
Jižní Afrika
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro heterosexuální styk 16 let a pro homosexuální styk 19 let. V roce 2005 nařídil Ústavní soud parlamentu umožnit homosexuálům manželství.
Jižní Korea
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 13 let.
Jordánsko
Homosexuální jednání je zakázáno, ale nepronásledováno.
Kambodža
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Kamerun
Homosexuální jednání je trestáno vězením od šesti měsíců do pěti led a pokutou až do výše 200.000 CFA. Pokuta se zdvojnásobuje, pokud je jednomu z páru pod 21 let.
Kanada
Listina práv a svobod obsahuje zákaz diskriminace na základě sexuální orientace, stejně jako zákon o lidských právech. Jsou povoleny civilní sňatky dvojic stejného pohlaví. Toto partnerství je umožněno i cizincům. Věková hranice je ve všech státech 14 let, pro anální styk 18 let.
· Alberta
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1998 na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu.
· Britská Kolumbie
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1992. Jsou povoleny adopce LG páry.
· Manitoba
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1987.
· Newfoundland a Labrador
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1997. Jsou povoleny adopce LG páry.
· Nové Skotsko
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1991.
· Nový Brunswick
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1992.
· Severozápadní teritorium
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 2002. Je obsažena i genderová identita.
· Nunavut
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 2003.
· Ontario
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1986. Jsou povoleny adopce LG páry.
· Ostrov prince Edwarda
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1998.
· Québec
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1997. Jsou povoleny adopce LG páry.
· Saskatchewan
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1993. Jsou povoleny adopce LG páry.
· Yukon
Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace od roku 1987. Jsou povoleny adopce LG páry.
Kapverdy
Homosexuální jednání je zakázáno pod trestem vězení.
Katar
Homosexuální jednání je zakázáno. Trestem je až pět let vězení.
Kazachstán
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 16 let.
Keňa
Homosexuální jednání je zakázáno. Maximální trest je 14 let vězení.
Kiribati
Homosexuální jednání je zakázáno. Maximální trest je 14 let vězení.
Kolumbie
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 14 let.
Komory
Zákony homosexualitu nezakazují.
Kongo
Zákony homosexualitu nezakazují.
Kostarika
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 15 let.
Kuba
Zákony nezakazují homosexuální jednání v soukromí, ale "veřejná manifestace homosexuality" je trestána třemi měsíci až jedním rokem vězení.
Kuvajt
Homosexuální jednání je zakázáno. Trestem je až deset let odnětí svobody.
Kypr
Zákony homosexualitu nezakazují. Věková hranice je pro všechny 17 let.
Kyrgyzstán
Zákony homosexualitu od roku 1998 nezakazují.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Briny Kalatis Briny Kalatis | E-mail | Web | 23. ledna 2007 v 20:35 | Reagovat

Zdlouhavé ale dost zajímavé...

2 Satrif Satrif | E-mail | 3. února 2007 v 17:00 | Reagovat

moc dlouhe, pres pulku jsem se nedostal :-)

3 Harny Harny | Web | 4. února 2008 v 16:11 | Reagovat

Chmm, moc zaujmave zhrnutie. Hladal som tam Grecko, to jedine mi tam chybalo :) Par statov som preskocil, ale vacsina ma zaujmala. Prekvapil Ekvador a Kanada (v ekvadore by bolo fajn :P) a sokoval Afganistan.. A kdepak si to nasla? Az sa este pamatas :)

4 Niki Niki | 4. února 2008 v 21:59 | Reagovat

Ghehe... byl to referát cca před rokem, vážně nevím... asi nějaký oficiální výpis z nějaké ligy...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama